Fotosamling

Fotosamlingen er den største i Rogaland og gir unike innblikk i vår historie. Samlingen inneholder både enkeltfotografier fra privatpersoner og fotoarkiver etter profesjonelle fotografer.

Fotosamlingen er i all hovedsak bevart ved Karmsund folkemuseum. De store fotoarkivene etter profesjonelle fotografer utgjør hoveddelen av samlingen. Små og store samlinger fra privatpersoner og foreninger bidrar videre til en stor variasjon og bredde i det bevarte fotomaterialet fra Nord-Rogaland. Samlingen består av mer enn 660 000 bilder. Foreløpig er ca. 30 000 av disse gjort tilgjengelige på nettstedet Digitalt museum (digitaltmuseum.org).

Informasjon om priser og bruk av fotomateriale

Høydepunkter fra samlingen

En arbeider sveiser inne på aluminiumsverket til Hydro på Karmøy.
Lysbilde i farge. Hydro Alnor. Foto: Tor Brekke, 1979.

Industrifotografen Tor Brekke har gitt museet et rikholdig og spennende fotoarkiv, som favner over tiårene 1970-2010. Brekke har blant annet dokumentert Haugesund mekaniske verksted (HMV)  i en periode da verkstedets fokus skiftet fra skip til offshoreplattformer. Brekke tok også bilder av annen industri i regionen i perioden 1960 til 1990, både fra lufta og på bakken. Det var få andre som spesialiserte seg på industrifotografering, og ingen gjorde dette over et så langt tidsrom som han. Han tok bilder i en periode da industrien gikk over fra skipsbygging til offshoreinstallasjoner. Tor Brekke var en mester med lys. Ved hjelp av spesiell lyssetting og rett valg av film får han frem en dyp stemning i bildene. Mange av dem kan plasseres i sjangeren Straight Photography, som kjennetegnes av kontraster, rikt toneomfang og skarpt fokus.

Tor Brekkes bilder i Digitalt museum

 

Portrettfoto av fotograf Margit Petersen sittende i en stol.
Portrett av Margit Pedersen. Foto: Harald Petersen, 1960.

Fotograf Margit Petersen blir ofte omtalt som Haugesunds store fotograf. Hun etablerte eget firma i Haugesund i november 1926 og tok svennebrev og håndverkerbrev i 1927. Hun var medlem av Prøvenemnden i flere år og fikk også diplom på utstillinger i Haugesund i 1928 og 1931. Firmaet Margit Petersen holdt til i hjørnehuset mellom Torggata og Sørhauggata, med adresse Sørhauggt. 158. Glassplatearkivet etter Margit Petersen teller 97 000 plater og er fremdeles bevart i sin helhet ved Karmsund folkemuseum. Det er en unik kilde til byens og distriktets historie. Hun var en dyktig atelierfotograf, og mange av byens tidligere og nålevende innbyggere er fotografert hos henne. I tillegg er motiver fra lag, foreninger, næringsliv og bedrifter godt representerte i arkivet. Glassplatesamlingen er en stor og betydningsfull del av Karmsund folkemuseums fotosamling, og motivene er mye brukt, både i museets egen formidling og i lokalhistoriske utgivelser og bøker.

Margit Petersens bilder i Digitalt museum

 

 


Retningslinjer og prisinformasjon for bruk av Haugalandmuseets bilder til trykk og publikasjoner