Byvåpenet

Gamle Haugesund > Byen > Byvåpenet

Et byvåpen (også kalt «kommunevåpen») er et våpenmerke/våpenskjold som kjennetegner en by eller kommune. Våpenmerker har lange tradisjoner i europeisk historie, og brukes i forskjellige varianter i mange land verden over. I Norge har hver kommune sitt eget våpenskjold, og det består av en ramme formet som et skjold som inneholder figurer, symboler og farger som på en eller annen måte representerer kommunen.

Det gamle byvåpenet

Byvåpen med tre sildetønner og et anker
Haugesunds originale byvåpen fra 1862. Det viser et havneområde med tre sildetønner og et anker. I bakgrunnen flyr tre måker.

Siden Haugesund ble grunnlagt har byen hatt flere byvåpen. 29. desember 1862 vedtok kommunestyret i Haugesund byens første offisielle byvåpen. Det var tegnet av A. Fenger Krogh og inneholdt følgende:

 • En skjoldformet ramme i brunt, med hvite nagler
 • Tre sildetønner i trefarget gul/beige/lysebrun; tønnebåndene skulle være brune
 • Et anker i grått eller hvitt
 • Tre hvite måker flyvende i bakgrunnen
 • Himmel i lys blå/lilla (noen ganger rød)
 • Lyseblått hav
 • Bakken og skjærene i bakgrunnen skulle være grønne

Sildetønnene og ankeret skulle vise at silda og havet var viktige for byen Haugesund. De tre sildetønnene representerte også de tre bydelene Risøy, Hasseløy og fastlandet, som den gang sammen utgjorde Haugesund kommune. Dette byvåpenet var i bruk fra 1863 og frem til 1930.

Det nye byvåpenet

Våpenskjold med tre hvite måker på blå bakgrunn, med en murkrone i gul på toppen
Haugesunds nåværende byvåpen ble vedtatt i bystyret 17. desember 1929. Det viser tre hvite måker på blå bakgrunn, og ofte med en murkrone i gull øverst.

Innen begynnelsen av 1900-tallet hadde ikke lenger sildenæringen den viktige rollen for byen som den hadde hatt tidligere, og byvåpenet med sildetønnene føltes ikke lenger like relevant. Allerede i 1913 ble det foreslått å endre Haugesunds byvåpen, men dette ble nedstemt i bystyret. Saken ble tatt opp igjen i 1925, og 17. desember 1929 vedtok bystyret å endre byvåpen. Dette ble tatt i bruk fra 5. mars 1930. Det nye byvåpenet var tegnet av H. Trætteberg og bestod av følgende:

 • Et enkelt skjold i klar blåfarge
 • Tre måker i hvitt eller sølv
 • En murkrone i gul eller gull på toppen av skjoldet

De tre måkene ble videreført fra det gamle byvåpenet, som et symbol for Haugesunds tilknytning til havet, men sildetønnene og ankeret ble fjernet. Blåfargen i skjoldet kalles ofte for «Haugesundsblå» og representerer også havet. Murkronen i gull er ikke alltid del av våpenskjoldet.

Oppgaver

1) Spørsmål til teksten

 1. Hva er et byvåpen?
 2. Hvilke likheter og forskjeller finner du mellom det gamle og det nye byvåpenet til Haugesund kommune?
 3. Hvor lenge brukte Haugesund det gamle byvåpenet? Hvor lenge har vi brukt det nye?

2) Arbeidsoppgave: fargelegg byvåpenet

Last ned eller skriv ut blanke utgaver av det gamle og det nye byvåpenet og fargelegg disse. Bruk beskrivelsen gitt i teksten som inspirasjon.