Skoler

Omreisende omgangsskolelærer på vei inn i et hjem for å undervise. Tegning.
Den omreisende omgangsskolelæreren kommer til gårds.

Så sent som i 1868 hadde kommunestyret i Haugesund et medlem som ikke kunne skrive navnet sitt. Og de første Haugesunderne hadde fått føle på kroppen at kunnskap var viktig og nyttig.

Den gang var omgangsskole det vanlige i Norge. Barna ble undervist noen uker om året av en omreisende skolelærer.

I 1856 fikk byen en midlertidig skoleordning. Barna fra Risøy og Bakerøy (Hasseløy) gikk på skole i Jomfru Seglems hus på Risøy. Barna fra fastlandet holdt til i et forsamlingshus ved Skåre kirke.

I 1860 stod et nytt skolehus ferdig. Tomta var en gave fra Tønnes Eide og andre private personer. Noen av materialene kom fra den gamle Skåre kirke som nettopp var revet. Skolehuset står fremdeles og kalles i dag «Det gamle politikammeret». Parken utenfor heter Bytunet. Byen fikk da en allmueskole[ ? ] som var for alle, og en borgerskole.

Skolestyret mente at barna av foreldre som drev med håndverk og handel trengte bedre utdannelse enn barn av alminnelige arbeidere. Noen barn gikk derfor på private pike- og gutteskoler.

Avstandsmotiv av Haugesund som viser Breidablikk skole, med kirkespir fra Vår Frelsers kirke i bakgrunnen. Tegning.
Breidablikk skole til venstre. I bakgrunnen ser du Vår Frelsers kirke, som ble bygget i 1901.

Barna fikk undervisning i religion, lesning, skriving, regning, geografi, historie, sang og håndarbeid. Elevene fikk ikke undervisning i gymnastikk, for flertallet i skolestyret mente faget var ugudelig[ ? ] og dessuten kostet det for mange penger. Det kom også klager over lesebøkene som inneholdt ukristelig stoff som eventyr, sagn og fedrelandsdikt[ ? ].

Det skulle gå svært mange år før en ny skole ble bygget. Men rundt 1900 stod Breidablik skole ferdig. Det var en flott skole med 14 klasserom, gymnastikksal, sløydsal, kontor og lærerrom.

Ord og uttrykk

Allmue er et begrep som ble brukt om vanlige, arbeidende mennesker som ikke hadde stemmerett.
Når man sier at noe er ugudelig mener man at det bryter med Guds lover og natur.
Fedrelandsdikt var dikt som hyllet Norge og fremmet Norge som egen nasjon.

Oppgaver

1) Diskusjonsoppgave: Omgangsskolen

Se for deg at du gikk på omgangsskole i gamle dager. Noen uker hvert år kommer en lærer til nabolaget ditt og underviser, resten av året har du ingen skole å gå til. Hva tenker du er det viktigste å lære når du bare får tid til å lære litt? Hvordan kunne du lært nye ting resten av året, når du ikke gikk på skole? Hva tror du ville vært vanskelig å lære hvis du gikk på omgangsskole?

2) Spørsmål til teksten

  1. Hva var en omgangsskole?
  2. Når fikk byen sitt første skolehus?
  3. Hvem var det som gikk på allmueskolen?
  4. Hva mente skolestyret om faget gymnastikk? Hva mener du?
  5. Når ble Breidablikk skole ferdigbygget?