Skipsbygger John Hauge

Gamle Haugesund > En ny tid > Skipsbygger John Hauge
Portrett av skipsbygger John Hauge. Tegning.
John Hauge hadde en lang og suksessrik karriere som skipsbygger i Haugesund.

Den mest berømte av skipsbyggerne var John Hauge som bare var 19 år da han ledet byggingen av sin første seilskute.

John Hauge var født i 1851 på gården Hauge i Skåre. Han var bare 12 år da han begynte i lære. Senere fikk han gå i lære hos skipsbygger Ananias Dekke i Bergen. Ananias var en av de dyktigste i landet. Etter ett og et halvt år mente Ananias at han ikke hadde mer å lære Hauge.

Vel hjemme i Haugesund fikk Hauge i oppdrag å bygge et stort seilskip. Dette skipet het «Augvald», og var en bark[ ? ] med tre master. Da Augvald var ferdig og ble sjøsatt sommeren 1871, var den byens nest største skute! Den største seilskuta som noen gang har blitt bygget i Haugesund, fullriggeren «Haugesund», var det også John Hauge og hans verft som stod bak.

Fullrigger «Haugesund». Tegning.
Fullriggeren «Haugesund», bygget av John Hauge i 1876. Dette var det største seilskipet som ble bygget i Haugesund.

Etter 1880 var seilskutenes storhetstid over. Det ble mer og mer vanlig med moderne dampskip[ ? ] som krysset de store verdenshavene med alle slags varer. Skipseierne ville ha dampskip fordi de var raskere og større enn seilskutene. Hauge begynte derfor å bygge jernskip som gikk med dampmaskin. Jernskipsbyggeriet hans ble en stor bedrift, det fantes til langt inn på 1900-tallet.

John Hauge var også nevenyttig når det kom til bygging av skipsmodeller. I 1878 deltok han i verdensutstillingen[ ? ] i Paris og fikk gullmedalje for modellene sine. På Karmsund folkemuseum finnes medaljen og pokalen han fikk. Der kan du også se skipsmodellene hans.

Ord og uttrykk

En bark er en type seilskip med minst tre master.

Et dampskip er et skip som er drevet av dampmaskiner istedenfor seil. Noen dampskip hadde både dampmaskiner og seil.

Verdensutstilling er en stor, internasjonal utstilling som viser den teknologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle situasjonen i deltakerlandene. Det er en stor ære å få lov til å bli med på verdensutstillingen, og en enda større ære å vinne medalje. I dag blir disse utstillingene ofte kalt «Expo».

Oppgaver

Spørsmål til teksten

    1. Hvor gammel var John Hauge da han ledet byggingen av sin første seilskute?
    2. Hva var navnet på skipet han bygget som var ferdig i 1871?
    3. Hvorfor sluttet John Hauge å bygge seilskuter?