Tilleggsmateriell

Her finner du sanger, bilder og annet stoff med tilknytning til undervisningsopplegget Gamle Haugesund.

Gamle Haugesund > Tilleggsmateriell

12 menn i dress og skipperlue som synger ved utendørs høytidstilstening. Haugesund, ca 1920. Arkivkode MHB-F.000590.

Sang og leker

 

Haugesundssanger
(tekster, nedlastbar PDF)

Skolejubileum: Rim, regler og sangleker
(Hefte med lokale barnerim og sangleker – samlet inn i forbindelse med grunnskolejubileet i 1989)

Skolejubileum: En geografitime
(Et skuespill fra en skoletime i gamle Haugesund – skrevet i forbindelse med grunnskolejubileet i 1989)

Fotograf Jan Greve poserer ved sitt camera obscura fotografiapparat. Arkivkode MHB-F.010110.

Bilder

Gamle Haugesund i Digitalt Museum
(lenke til ekstern nettside: digitaltmuseum.no)

https://haugesundkommune-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/hk12503_haugalandmuseet_no/Documents/Digital%20formidling%20i%20koronaens%20tid/Sangleker?csf=1&web=1&e=DWpcp

Ung kvinne som sitter og tenker ved utslått skrivebord. Arkivkode MHB-F_MP-064678.

 Lesestoff

Barne- og folkeliv i Haugesund i 1870- og 80-åra
(Resymé fra boka «Fra Brubakken til Åseby», nedlastbar PDF)

«Eg minnest» av Nils Sund
(lenke til Nasjonalbiblioteket: nb.no)

Gamle Haugesund, hele heftet
(opplegget som hefte, nedlastbar PDF)