Ungdomsskole

Etter læreplanen skal ungdomsskoleelever kunne gjøre rede for kulturelle og samfunnsfaglige forhold ved bruk av historiske kilder. Våre museer tilbyr flere aktuelle program som bidrar til å øke og styrke elevenes kjennskap til lokal kultur og historie.

Et museum for ungdommen

Haugalandmuseet er en del av den kulturelle skolesekken (DKS), og spiller ellers en viktig rolle innen regionens kunst- og kulturundervisning. Skoleelever på Haugalandet har mange og gode muligheter til å lære nyttig kunnskap om vår felles historie og bakgrunn. Vi anser det som spesielt viktig å sørge for at skoleelever blir gjort oppmerksom på dette kulturelle mangfoldet. Derfor tilbyr vi en rekke programmer og opplegg tilrettelagt skoleelever på alle trinn.

For undervisningsopplegg ved Vindafjordmuseet, Nedstrand bygdemuseum, Bokn bygdemuseum, Hiltahuset på Røvær og Arquebus krigshistorisk museum,  fyll ut kontakskjema, så vil vi komme med forslag. Vær imidlertid obs på at flere av utstillingsstedene kan ha begrensede åpningstider mellom september og mai (vinterhalvåret).

Følgende av våre museer har godt innarbeidede opplegg for ungdomskolen:

 

Haugesund billedgalleri

< Tilbake til toppen

For at elevenes besøk skal bli så hyggelig som mulig, er det viktig å merke seg følgende forhåndsregler for besøk i galleriet:

 • Læreren har ansvaret for elevene under besøket på museet. Gruppen skal gå samlet og i følge med læreren.
 • For å hindre skader på kunstverkene kan følgende ting IKKE tas med inn i utstillingene:
  • Mat og drikke, paraplyer, sekker og større vesker og annet «løsøre». Gå rolig og vis hensyn overfor andre besøkende.
 • Museets oppgave er blant annet å bevare kunstverkene for kommende generasjoner. Derfor er det ikke tillatt å berøre kunstverkene – fett og syre fra hendene våre kan gjøre store skader. Av hensyn til verkenes sikkerhet, er det ikke lov å lene seg inntil veggene i utstillingene. Det er lov å fotografere for eget bruk i utstillingssalene, men bruk av blits og stativ er ikke tillatt.
 • Oppgi ved bestilling om det er behov for et sted å spise formiddagsmaten i løpet av besøket på museet. Matpakken kan spises i Gallerikafeen vår.

 

«Stiler og -ismer i kunsthistorien»

Elevoppgaver
Fasit

 

Karmsund folkemuseum

< Tilbake til toppen

Byen – byggeskikk og arkitektur
Vi tar for oss en del av -ismene innenfor kunsthistorien og arkitektur. Med fotografier fra sentrumsområdet blir stoffet lett gjenkjennelig for elevene. Bildeforedraget kombineres med elementer fra våre utstillinger.

Forarbeid/etterarbeid: Bruke nettstedet Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland og finne ut mer om den lokale byggeskikken.

 • Varighet 60 minutter
 • Fra 8. trinn og oppover

 

Stolen – en reise i stilhistorien
Vi tar for oss en del av -ismene innenfor kunsthistorien og arkitektur. Bildeforedraget kombineres med elementer fra våre utstillinger.

 • Varighet 60 minutter
 • Fra 8. trinn og oppover

 

Bygg et hus – arkitektur og byggeskikk
Det er mange måter å bygge et hus på. Teknikkene har endret seg med tilgangen på materialer og redskap. Både gindabygg og laft er tradisjonelle byggeteknikkere i vårt distrikt. Vi inviterer skoleklasser til praktisk læring og sammen skal vi reise en modell av et grindabygg og lafte et hus.

Forarbeid/etterarbeid: Bruke nettstedet Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland og finne ut mer om den lokale byggeskikken.

 • Varighet 90 minutter
 • DKS opplegg for 5. og 9. trinn i Haugesund kommune i september-november 2019

 

Kultursti – Haraldsstøtta

Bli kjent med historien om Haraldsstøtta. KULtur går fra Karmsund folkemuseum til Haraldsstøtta eller omvendt. Veien går, med stopp underveis, via Strandgata, Byparken, Hauge, og kyststien fram til Haraldsstøtta. Hensikten med kulturstien er å gi et levende bilde av historien ved å knytte den til fysiske og visuelle steder. Det er også mulig med guiding kun ved Haraldsstøtta og de omliggende kulturminnene.

 • Turen tar et sted mellom ca. 60 og 90 minutter
 • Ungdomstrinnet/videregående – opplegget kan tilpasses andre aldersgrupper
 • Passer godt vår/tidlig høst

 

Det er forskjell på folk…
Hvordan var livet før? Hvilke muligheter hadde man som mann/kvinne eller fattig/rik? Det var forskjell på folk både når det gjaldt utsikter til utdannelse, yrkesvalg, helse og livsstil. Opplegget gir et innblikk i Norge før og i velferdsstatens spede begynnelse. Bildeforedrag kombineres med elementer fra utstillingene.

 • Varighet 60 minutter
 • Ungdomstrinnet/videregående

 

Spor på stedet – M. Rabinowitz

Alle har en unik historie å fortelle, men noen mennesker setter spor etter seg i lokalmiljøet. Moritz Rabinowitz var skribent, forretningsmann og filantrop, og en viktig skikkelse i Haugesunds historie. Han var en visjonær verdensborger og advarte tidlig mot Hitler og nazismen. Han forstod hva frihet og toleranse betyr for menneskeheten. Opplegget innebærer et foredrag om Rabinowitz, og vi tar hans rekonstruerte kontor nærmere i øyesyn.

På Digitalt Museum kan du se bilder, eller lese om minnesteinen over Mortiz Rabinowitz og flukten fra tyskerne.

 • Ungdomstrinnet

 

«Det renner gull i gatene «

«Det renner gull i gatene» er en lokalhistorisk film fra 2016 av Karl Johan Paulsen.

Filmen forteller om sildeeventyret som preget Haugesund første halvdel av 1800-tallet og helt fram til slutten av 1950-årene. I løpet av noen tiår utvikler byen seg, i følge Paulsen, fra å være en liten sølepytt til å bli Norges fjerde største sjøfartsby, en by å regne med. Sentrale begrep er «Jobbetid» og «Dyrtid». Et eldorado for spekulanter og grundere – en liten gruppe skipseiere og aksjeeiere ble svært rike, mens vanlige folk fikk problemer med de høye prisene.

Filmen er satt sammen av fotografi fra Karmsund folkemuseum sin fotosamling, tablå og intervju. Framvisning av filmen kan kombinerer med omvising i utstillingen «Byen som gikk i land».

 • Filmen varer i ca. 35 min
 • Ungdomstrinnet/videregående

 

Vindafjordmuseet

< Tilbake til toppen

Dekor på Vindafjordmuseet
Kva tyder dekor? Korleis og kvifor var gjenstandar dekorerte?

 • Ungdomstrinnet

 

Nordvegen historesenter

Den Hårfagre kongen ved Karmsundet

Harald Hårfagre kjempet mange slag mot de andre småkongene, han ville være den eneste kongen. Hva ville du gjort hvis du var en av småkongene, og Harald kom for å ta makten i ditt område?.. Etter at han ble den eneste kongen, hadde Harald en av kongsgårdene sine på Avaldsnes. Hvorfor ville han legge en kongsgård akkurat her? Den nylig oppdagede middelalderruinen viser at Avaldsnes var et viktig maktsenter også for konger i middelalderen.

 • Varighet 1 time
 • Opplegget tilpasses alderstrinnet
 • Dialogbasert fortelling, hands-on aktiviteter, film
 • Kan kombineres med andre aktiviteter og opplegg
 • Forklarer bakgrunnen for at Avaldsnes var et maktsenter

Maktspillet

Etikk og moral, rett og galt, valg og konsekvenser… Vi kler oss i kapper, og trer inn i vikingtiden for å delta på Tinget og dømme i vanskelige saker. Odin selv legger fram sakene for Tinget, og lovseiemannen sørger for at alt foregår etter gjeldende regler.

Gjennom film og rollespill blir du kjent med historiske hendelser i stemningsfulle omgivelser. Hva blir konsekvensene av dommene, hvem vil lide?…

 • Varighet 2 timer
 • Ungdomstrinn/videregående
 • Et opplegg om etikk, historie, demokrati og menneskerettigheter