sykehus

Arrangement Karmsund folkemuseum

Sunnhetskommisjonen

Vi forholder oss nå daglig til folkehelseinstituttet, smittevernlege og smittevernlov. Dette er ikke noe nytt i Norge, og går vi 160 år tilbake i tid ser vi hvordan forløperen til dagens system ble bygget opp: Sunnhetskommisjoner i alle norske ladesteder og kjøpsteder.

Dato: 08.04

Sted: Skåregt. 142

Pris: Gratis

Sunnhetsvesenet i Norge ble fast organisert fra 1860, i Haugesund fra 1861. En av sunnhetskommisjonens oppgaver var å utarbeide alminnelige sunnhetsforskrifter og sørge for at forskriftene ble fulgt. Å forebygge sykdom ved alminnelig tilsyn med sunnhetsforholdene i byen var den ene av sunnhetskommisjonens hovedoppgaver. Den andre var å bekjempe epidemier som allerede var brutt ut, og det måtte i første rekke skje ved isolering av de angrepne. Vinteren 1864 ble Haugesund hjemsøkt av en koppeepidemi. Samme år ble de første forskriftene vedtatt.
 
Neste steg var etablering av Vårsildavgiftsfondet. Inntektene skulle brukes til bedre helsestell under sildefisket, og var særlig ment som et middel i kampen mot epidemiske og smittsomme sykdommer. Det ble reist sykehus og gitt fri pleie til syke fiskere. I Haugesund ble Vårsildavgiftfondets sykehus reist i 1868. På bildet ser vi sykehuset, en trebygning liggende på den lille høyden overfor Kirkegt. (Kirkeveien), rett nord for Djupaskarsveien Fotografiet er brukt på et postkort og er sannsynligvis tatt fra tårnet på Vår Frelsers kirke. Foto: Karmsund folkemuseums fotosamling, MHB-F.000852. Kart: fra Kartverkets historiske kart, Haugesund 1920.
Vårsildavgiftsfondets sykehus

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss