MHB-F_R-00088

Arrangement Karmsund folkemuseum

Den kulturelle spaserstokken | Karmsund folkemuseum

Mellomrom - uthus og hager på Risøy i 1974

Dato: Onsdag 5.oktober 2022

Tidspunkt: kl. 12.00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: Gratis

Velkommen til Karmsund folkemuseum og «Den kulturelle sparerstokken »
Er du oppvokst på Risøy, eller godt kjent? Da  bør du ta turen til museet og bli med tilbake i tid…
Konservator Grethe Paulsen Vie fra Haugalandmuseet holder bildefordraget Mellomrom – uthus og hager på Risøy i 1974

Registreringsprosjekt om livet i og mellom husene ble gjennomført av museet i Haugesund.
Resultatene ble publisert i Årbok for Karmsund i 1976:
https://haugalandmuseet.no/forskning/aarboker/
https://haugalandmuseet.no/wp-content/uploads/2019/01/Gard-og-gate-av-Anne-Louise-Gjesdal-Christensen.pdf

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss