Tønner med salt

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet – Bøkkeren

Tønnemakaren i arbeid

Dato: søndag 7.mars kl.13.00

Åpningstider: Stengt inntil videre.

Sted: Skåregaten 142 Haugesund

Pris: 50/70 barn gratis

7. mars kl. 13 Film på museet – Bøkkeren (12 min)

Filmen Bøkkeren viser hvordan en sildetønne blir laga på tradisjonelt vis. Framstilling av sildetønner er et gammalt håndverk med rike tradisjoner. I dag er bøkkeryrket blitt industri. Denne filmen frå 1966 er tatt opp i  Haugesund hos bøkkeren Ole Vaka.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss