Mannedamene

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet| Mannedamene

Mannedamene forteller historia til de to kvinnelige skipsrederne Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen.

Dato: Lørdag 26. februar kl. 13

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: 50/70 barn gratis

Mannedamene handler om skipsrederne Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen. Sammen startet de det som skulle bli Haugesunds fjerde største rederi, Brummenæs & Torgersen. De kjøpte sitt første dampskip i 1909, og skipene deres seilte etter hvert over hele verden. Historien om rederinnene finner sted samtidig som Haugesund utviklet seg til å bli Norges fjerde største sjøfartsby. Dermed er deres utvikling som skipsredere nært knyttet til Haugesunds utviklingshistorie. 

Produsent Karl Johan Paulsen  

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss