Derekhuset på Salane, Karmøy

Arrangement Karmsund folkemuseum

Foredrag | Vestlandshus

Hva skjer når moderne arkitektur møter gammel byggeskikk? Eva Røyrane forteller om Vestlandshus – hus som står til nedfalls og hus som er i bruk. Velkommen til foredrag!

Dato: Onsdag 9. mars kl. 19:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregata 142, 5527 Haugesund

Pris: Gratis inngang (gratisbillett på TicketCo)

Eva Røyrane forteller og viser bilder ifra boka si Vestlandshus.

I løpet av 1800-tallet ble de avlange, hvitmalte våningshus med tilhørende røde løer, et kjennetegn på vestlandske gårdshus. Disse er i dag ofte erstatta med moderne hus. De tradisjonelle våningshusene som fremdeles finnes framstår i dag med svært ulik framtoning. Noen våningshus står til nedfalls, andre er godt ivaretatt, mens atter andre er ombygd. I foredraget viser Røyrane til eksempler, der gamle byggeskikk i møte med moderne arkitektur er blitt til gode boliger tilpassa dagens behov. I boka finner vi lokale eksempler både i fra Karmøy og Sveio.  

Gratisbillett løses ut på Ticketco. OBS! Begrenset antall plasser.

Medarrangør: Fortidsminneforeningen avd. Haugalandet

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss