MHB-F_HR_ALB-0027 – Kristian Eliassen – lettmatros om bord på fullrigger «Noreg» i 1896

Aktuelt Haugalandmuseet

Digitalisering av lydopptak fra Haugalandmuseet

Haugalandmuseet pakker i disse dager lydmateriale som er bevart ved museet. Dette skal sendes til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og digitaliseres. Når de er ferdige får museet lydfilene tilbake. Materialet består av lydopptak fra nesten hele 1900-tallet, - musikk, taler og intervjuer. Vi gleder oss til dette spennende arbeidet, og ikke minst til «lyden» kommer tilbake til Haugalandet!

Dato: Januar 2022

Mens vi venter, presenterer vi en liten smakebit – et intervju av skipsfører Kristian Eliassen fra Haugesund, som ble intervjuet av kaptein Karl Fredrik Røvær (1911-1983) i 1970. Kristian Eliassen (f.1869- deler minner fra seilskutetiden og overgangen til dampskip, på 1890-tallet og tidlig på 1900-tallet. Han forteller om de store fullriggede seilskutene som var å finne i Haugesund på den tiden, og nevner blant annet fullriggerne «Haugesund» og «Sephora», «Struan», Haugar» og «Noreg». Eliassen var selv første gang til sjøs som 15-åring på galeas «Alisa» i sildefart til Nordland, ca. 1895. Han hadde 6 kroner uken i lønn, og gikk raskt over til 8 kroner uken. Han anså selv dette for å være gode penger den gang. Han seilte siden i Østersjøen og måtte bl.a. i karantene på grunn av kolerautbrudd i Europa. Etterhvert gikk han over i kull- og trelastfarten.

Eliassen seilte til sammen 16 år med seilskuter, frem til 1912. Etter dette seilte han kun med dampskip, for det meste for Stolt-Nielsens rederiet. Det diskuteres flere forlis, bl.a. D/S «Hægholmen» som forliste i en storm i november 1911, og D/S «Odin» som strandet utenfor Hanstholm fyr, 22. desember 1911.

Intervjuet kan høres på Digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/0211311496354/intervju-med-skipforer-kristian-eliassen-om-seilskuter-og-dampskip-opptak

Med dette ønsker vi deg en fin lytteropplevelse!

Fotografi: MHB-F_HR_ALB-0027 – Kristian Eliassen – lettmatros om bord på fullrigger «Noreg» i 1896