Tollbod

Aktuelt Haugalandmuseet

Månedens Kulturpunkt – Allmenninger i Haugesund

Hav, skip og sild er vår kulturarv. Regionen har små og store kystsamfunn, inne i fjordene, langs skipsleia og på øyer i havgapet. Havet er omskiftelig, og har krevd og gitt rom for endring og omstilling. Havet har til alle tider prega livsgrunnlaget og mentaliteten på Haugalandet.

Dato: MARS 2021

Med Kulturpunkt blir den maritime historien tilgjengelig for alle – der folk bor!
Last ned appen og les på nettsida:
https://kulturpunkt.org/museum/107/group/750

Visste du at Haugesund har og har hatt mange allmenninger?

Allmenning kommer fra det gammelnorske ordet almenningr av almennr som betyr alle menn eller hele befolkningen. Betegnelsen brukes i Norge om fellesområder i utmark og om fellesområder i byer. Det er særlig i Bergen allmenning har overlevd fra middelalderen som navn på brede, tverrgående gater eller avlange plasser. Men Haugesund har også mange allmenninger å skilte med.

I Haugesund er ordet allmenning ofte brukt om kaiareal og adkomst ned til kaiarealet som ble opparbeidet av Haugesund havnevesen. Det første anlegg av en slik offentlig brygge ble foretatt i 1860, da Torgallmennngen ble opparbeidet. Samtidig ble Fløttmannsbrygga på Risøy anlagt, og vi fikk Fløttmannsgateallmenningen. Fløttmennene brukte allmenningene som stasjoner eller holdeplasser. Torggata-Fløttmannsgata er et godt eksempel.

En annen kjent allmenning er Vedallmenningen, også kalt Søndre Allmenning eller Nyallmenningen, som ble etablert i 1869. Seinere fikk byen Grønhaugallmenningen, Tollbodallmenningen, Losallmenningen, Åsbyallmenningen og Banegatens allmenning, for å nevne noen. Mange av allmenningene er etter hvert bygget ned eller privatisert. Allmenningene er viktige kulturhistoriske element i Haugesund, og vel verdt å bevare!

 

Kontakt Grethe Paulsen Vie, mobil 48 15 25 09, for mer informasjon.