Bilete2

Arrangement Karmsund folkemuseum

Museumskvarter | Voksruller

Lytt til 100 år gamle lydopptak

Dato: Tirsdag 22. november kl. 12:00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: Gratis

Tidligere i år sendte Haugalandmuseet 14 voksruller, også kjent som fonografruller, til digitalisering på Nasjonalbiblioteket. Disse er blant landets eldste lydopptak. Hva er en voksrull, hvordan fikk man festet lyd til rullene, og hvor kommer museets ruller fra? På museumskvarteret får vi høre utdrag fra de godt over 100 år gamle rullene.

Kassene med lydbærere på lasteplanet. Foto: Haugalandmuseet

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss