170820 Ørpetveit museet

Arrangement Karmsund folkemuseum

Museumsstafett | Klimaklokt!

Kva er klimaklokt?

Dato: Torsdag 24. november kl. 19:00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: 100,-

Velkommen til Museumsstafett om klima.
Klimaet påverkar oss og me påverkar klimaet. Klimaendringane vil påverka husa me bur i.
Utstillinga KLIMAKLOKT! handlar om dette, og kjem med råd om:
Klimatilpassing – tilpasse oss eit varmare Klimagassreduksjon – kva me kan gjera for å redusera/minimera klimagassutsleppa.
Kan me lêra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan lêra oss noko i dag ?
Kaffi og drøs blir det og tid tid.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss