Båtreisende i Os

Aktuelt Haugalandmuseet

Ny artikkel på Digitalt Museum: Dei båtreisande – kunnskap og haldningsendring

Vi presenterer en rekke artikler fra dokumentasjons- og samlingsarbeidet i Haugalandmuseet. Først ut er en artikkel om romanifolket - de båtreisende - og hvordan vi kan endre holdninger og fordommer mot denne nasjonale minoriteten.

Dato: 2022

Dei båtreisande – museet som kjelde til kunnskap og påverkar for haldningsendring

Romanifolket som reiste med båt, eller «dei båtreisande», har ei viktig rolle i lokalhistoria. Likevel har dei fått lite merksemd i museums- og kulturminnesamanheng, og i den «offisielle» historia om livet langs kysten. Hauglandmuseet arbeider for å skape større merksemd rundt kulturarven deira, og gjere historiene som vert fortalde om romanifolket til noko dei sjølv kan kjenne seg att i. Gjennom registrering av stader båtreisande kom til, vil museet auke kunnskapen i samfunnet om korleis dei levde liva sine og motverke fordommar. Denne artikkelen ser på problemstillingar rundt formidling av kulturarven til romanifolket, kva det registrerte materialet kan fortelje og korleis museet kan bidra til positiv endring.

Artikkelen på Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.no/0211813137097/dei-batreisande-museet-som-kjelde-til-kunnskap-og-paverkar-for-haldningsendrin