Torvbilder03

Aktuelt Haugalandmuseet

Ny artikkel på Digitalt Museum: Torvmaskinfabrikanten fra Torvastad

Vi presenterer en rekke artikler fra dokumentasjons- og samlingsarbeidet i Haugalandmuseet. Femte artikkel ut handler om en torvmaskinfabrikant fra Torvastad.

Dato: 2022

Torvmaskinfabrikanten fra Torvastad

Simon Anderssen fra Storesund på Torvastad skal ha produsert over 400 torvmaskiner i løpet av sitt liv og solgt dem over store deler av Vestlandet. I 1914 deltok han på Norges jubileumsutstilling i Kristiania og mottok diplom for sin torvmaskin. Etter å ha spadd torv i flere hundre år, fikk utnytting av torvmyrer fornyet aktualitet rundt 1900, og spaden ble mange steder erstattet av torvmaskiner. I denne artikkelen undersøkes det nærmere når torvmaskinene ble tatt i bruk i Norge, og hvorfor Simon Anderssen sine torvmaskiner ble en slik suksess.

Les hele artikkelen på Digitalt Museum