Utstilling

Aktuelt Arquebus krigshistorisk museum

Pressemelding: Arquebus krigshistorisk museum – stengt inntil videre

Museet er stengt inntil videre grunnet funn av asbest og radioaktiv stråling

Dato: 12.01.2023

Pressemelding
Haugesund 12.01.2023

Arquebus krigshistorisk museum – Museet er stengt inntil videre grunnet funn av asbest og radioaktiv stråling

Haugalandmuseet har ved en gjennomgang av samlingene avdekket asbest og radioaktiv stråling fra enkeltobjekter i utstillingene og på magasin. Haugalandmuseet vi framover jobbe med prøvetaking og målinger for å kartlegge og få god oversikt over eventuelle risikoer. Deretter vil museet starte en prosess for å eliminere risikoer, med sanering og rengjøring av berørte områder.

Museet har av den grunn valgt å stenge museet inntil videre. Vi ønsker å åpne utstillingene igjen til sommersesongen, forutsatt at vi rekker å utføre nødvendig sanering og rengjøring. Vi har blant annet fått god hjelp av Forsvarsmuseet og Norsk luftfartsmuseum som har erfaring med tilsvarende prosesser.

Arquebus krigshistoriske museum er Haugalandmuseets mest besøkte arena, med et interessert publikum fra flere europeiske land. Krigshistorie og motstandsarbeid er tema som mange interesserer seg for, og det er ikke mindre aktuelt i disse dager, med krigen i Ukraina og den spente situasjonen vi nå har i Europa.

Haugalandmuseet vil forvalte de krigshistoriske samlingene på en trygg måte, både for ansatte og besøkende. Vi vil også gjøre vårt ytterste for å kunne åpne museet igjen så snart som mulig, og formidle viktige minner og historier om andre verdenskrig, både lokalt motstandsarbeid, krigshandlinger, jødeforfølgelsen og ikke minst fortellingene om Nortraship og krigsseilere.

Samlingene ved Arquebus krigshistoriske museum består av ulike typer gjenstander fra andre verdenskrig, samt gjenstander knyttet til heimevern og forsvar i etterkrigstiden. Gjenstandene er samlet inn i en periode fra 1980 og fram til i dag. Med sentrale gjenstander og arkiver, blant annet radiosenderen etter «Arquebus» (Sverre K. Andersen) og rederiarkivet etter Jacob Odland, vil Arquebus krigshistoriske museum fortsette å være en sentral og viktig arena for forskning og formidling av krig og konsekvensene av krig, både lokalt, i Norge og Europa.

For spørsmål, kontakt Grethe Paulsen Vie, konservator, mobil 48 15 25 09, gpv@haugalandmuseet.no

eller Mads Ramstad, direktør, mobil 971 75 401, mr@haugalandmuseet.no