Filmkasser klare for transport

Aktuelt Haugalandmuseet

Aktuelt | Rogaland på rull og tape

Siste nytt fra Haugalandmuseet!

Dato: Oktober 2022

Rogalands kulturhistoriske filmer og videoer digitaliseres!

17. og 18. oktober fraktes filmer og videoer fra museene i Rogaland til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for digitalisering og oppbevaring. Transportbyrået Meyership står for frakten, som starter på Jæren, går via Stavanger og deretter til Haugesund før kassene med kulturhistorisk film og video fraktes over fjellet til toget i Oslo. Dalane folkemuseum, Jærmuseet, Norsk Oljemuseum, Museum Stavanger, Ryfylkemuseet, Haugalandmuseet og Haugesund sentralarkiv samarbeider om forsendelsen.

Nasjonalbibliotekets ansatte i Mo i Rana står klare for å ta imot kulturarven. Bakgrunnen er et storstilt digitaliseringsløft for den norske kulturarven, som skal utføres ved Nasjonalbiblioteket de neste tiårene. Nasjonalbiblioteket har spesialkompetanse og en unik utstyrspark for å digitalisere de fleste formater med bærere av lyd og levende bilde. I samlingene er det alt fra gamle filmruller til et stort utvalg av videoformater og optiske medier.

Filmene inneholder alt fra dokumentasjon av torvtaking og hvalfangst, til skolefilmer og norsk oljehistorie. Når museene får digitale filer tilbake, starter jobben med å tilgjengeliggjøre opptakene. Her venter mange spennende filmkvelder!