Hotellkrossen søndag 15.januar

Arrangement Karmsund folkemuseum

Søndagsforedrag | Prosjekt Hotellkrossen i Etne

Velkommen til søndagsforedrag! Vi setter fokus på klima og berekraftig bygningsvern og spør om me kan læra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon?

Dato: Søndag 15. januar kl. 13:00

Sted: Skåregt. 142

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, barn gratis (under 16 år) og medlemmer i Haugalandmuseets venner

Søndag 15. januar
Kl. 13.00
Prosjekt Hotellkrossen i Etne – korleis gjere eit gamalt tømmerhus meir energieffektivt?
Ved Inga Klokkerstuen Wangensteen
I Hotellkrossen i Etne står eit hus som vart flytta frå Bergen til Etne i 1888. Dei første tiåra var detlandhandel og hotell i huset, men har i seinare tid vore privat bustad. Inga Klokkerstuen Wangensteen og familien hennar er femte og sjette generasjon som bur i huset. Dei byrja restaureringa av huset i 2021 og flytta inn i januar 2022. Å ta vare på huset si historie og estetiske kvalitetar gjennom gjenbruk og bevaring var viktige mål i prosessen. Samstundes var det behov for å gjere huset meir energieffektivt, særleg med omsyn til oppvarming. I foredraget får du vite litt om gode løysingar og erfaringar frå dette prosjektet.
Inngang kr. 70/50.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss