Tanken som kom etterpå_TH

Utstilling Haugesund billedgalleri

Trude Hisdal – Emily og eg

Arrangør: Haugesund kunstforening

Dato: 14. februar - 15. mars 2020

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør/Student 50,-, barn gratis

Trude Hisdal – Emily og eg

Sal 2

Trude Hisdal blander det mytiske og det drømmeaktige med konkrete hverdagselement: realisme og poesi. Kunstneren ønsker å skape bilder som er vakre, men samtidig gåtefulle og med undertoner.

Emily Dickinson sine dikt har vært en viktig inspirasjon til bildene Trude Hisdal viser i Haugesund kunstforening. Kunstneren har forsøkt å gå i dialog med poeten, på tvers av tiden.

«I hennes dikt opplever jeg stadig nye betydningslag som jeg inspireres av. De fleste av titlene til arbeidene har jeg også lånt fra henne», sier Trude Hisdal.

Som Emily Dickinson, søker kunstneren å skape poetiske bilder satt sammen av både konkrete og abstrakte elementer. Hisdal finner også inspirasjon i menneskets tilhørighet, slektskap og avhengighet av alt som lever, og kommunikasjonen mellom mennesker, dyr, planter og landskap. Bildene kretser omkring ulike former for overganger; fra natt til dag, fra liv til død, og ulike mentale tilstander.

Fargebruken er viktig og dypere budskap ligger også i bruk av symboler, som blomster, dyr, hagen mm. Hisdal er også opptatt av den langsomme, håndgjorte prosessen som ligger bak hvert maleri. Under det endelige bildet ligger det en serie av andre bilder, og fordi kunstneren gjerne vil overraske seg selv har hun ingen formening på forhånd om hvordan det ferdige maleriet skal bli.

Trude Hisdal bor og arbeider i Rosendal. Hun har en bred kunstnerisk utdanning fra: Statens høyskole for kunsthåndverk og design, Bergen, Kunstakademiet i Trondheim, Vestlandets kunstakademi i Bergen, Norroff institutt i Bergen og Senter for kreativt uttrykk i Bergen. Hisdal har hatt mange utstillinger både separate og kollektive. Hun har også stått for flere kunstneriske utsmykninger bla. til Statens hus i Bergen og Eikelund spesialpedagogiske kompetansesenter, også i Bergen. Mer informasjon om kunstneren: www.trudehisdal.com

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss