2018-06-05-AG_03.t5b18fdc5.m800.tif.pv.x0df27da8

Aktuelt Vindafjordmuseet

Vindafjordmuseet midlertidig stengt

Vindafjordmuseet er stengd inntil smittesituasjonen betrar seg

Dato: 17.11-27.11.2020

Vindafjord kommune følgjer nasjonale retningslinjer, men på grunn av den uoversikteleg smittesituasjonen innfører kommuneoverlegen nokre ekstra tiltak og kjem med særskilte oppmodingar som gjeld fram til 27.11.20.

Alle kommunale publikumsbygg er stengt frå 17. november. Difor held også Vindafjordmuseet stengt inntil smittesituasjonen i kommunen betrar seg.

Du kan likevel nå oss på mail: mh@haugalandmuseet.no og tlf. 970 09 834

vennleg helsing

Monica Haugan, formidlar
Vindafjordmuseet