Dokumentasjonsprosjekter

Haugalandmuseet jobber bl.a. med ulike innsamlings- og dokumentasjonsprosjekter. Disse er knyttet til spesifikke mål og fremstår som separate satsningsområder. Gjennom slike prosjekter fremskaffer museet ny kunnskap, som har verdi både for den lokale kulturhistorien og for videre forskning.

Prosjekter

Båtreisende på Vestlandet –  et dokumentasjonsprosjekt som tar sikte på å kartlegge og fremheve romanifolkets kultur og historie på Vestlandet.

Pionerkvinner på Haugalandet – året 2013 markerte 100-årsjubileet for grunnlovsvedtaket om allmenn stemmerett i Norge. I den anledning viste Haugalandmuseet utstillingen «Pionerkvinner på Haugalandet», som hadde fokus på historien om kvinners stemmerett, både lokalt og nasjonalt.

 

Vi vil ellers minne om at det også finnes tilsvarende materiale i form av artikler fra våre årbøker.