Dokumentasjonsprosjekter

Med ujevne mellomrom foretar Haugalandmuseet ulike innsamlings- og dokumentasjonsprosjekter. Disse er ofte knyttet til spesifikke mål, og vil framstå som separate satsningsområder. Gjennom slike prosjekter fremskaffer museet ny kunnskap, som igjen kan brukes i forskning.

Båtreisende på Vestlandet

Fra 2006 har Haugalandmuseet, med støtte fra Norsk kulturråd og ABM-utvikling (statens senter for arkiv, bibliotek og museum), gjennomført en omfattende dokumentasjon av lokale kulturminner fra romanifolkets historie på vestlandet. Målet med prosjektet har vært å dokumentere romanifolkets historie langs kysten gjennom intervjuer og innsamling av fotografier og gjenstander. Dette er en kultur som forsvant i løpet av 1970- tallet, da de fleste reisende ble fastboende. Historie, ulike levemåter, handel og håndverk, overnattingssteder, møteplasser og reiseruter blant båtreisende er noen av elementene vi håper å få større innsikt i. Intervjuer, fotografier og annen dokumentasjon vil inngå som en del av Karmsund folkemuseums arkiv.

Romanifolkets kulturminner:

Romanifolkets kulturminne 2006
Rapport frå registreringar i Tysvær kommune og Vindafjord kommune.

Romanifolkets kulturminner 2007
Rapport fra registreringer i Utsira kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune og Bokn kommune.

 

Se også årbokartikkelen «De båtreisende på Vestlandet – romanifolket som reiste sjøveien», skrevet av Grethe Paulsen Vie.

Har du opplysninger eller spørsmål om noen av disse emnene, ta kontakt med konservator Grethe Paulsen Vie, tlf: 52 70 93 64, eller mobil: 48 15 25 09.