Pionerkvinner på Haugalandet

Året 2013 markerte 100-årsjubileet for grunnlovsvedtaket om allmenn stemmerett i Norge. I den anledning viste Haugalandmuseet utstillingen "Pionerkvinner på Haugalandet", som hadde fokus på historien om kvinners arbeid for allmenn stemmerett, både lokalt og nasjonalt.

Jubileumsutstillingen 2013

Utstillingen «Pionerkvinner på Haugalandet» var Haugalandmuseets bidrag til markeringen av stemmerettsjubileet 1913/2013. Denne var opprinnelig oppført som spesialutstilling i Karmsund folkemuseums lokaler i 2013, og er gjengitt her i form av nedlastbare pdf-filer.

Utstillingen spenner over en periode på 20 år, fra 1901 da Lydia Amundsen, som første kvinne, fant sin plass i bystyresalen i Haugesund som representant for Avholdspartiet. Avholdssak, kvinnesak, omsorg for vanskeligstilte, barn, gamle og syke var saker de var opptatt av privat, og som de nå fikk arbeide med i politiske organer.

Kvinnene fikk sin skolering i ulike organisasjoner, som Det Hvite Bånd, Sanitetsforeningen, Haugesund Stemmerettsforening og Det Norske Avholdsselskap. En viktig kraftkilde var Haugesund Kvinneråd, stiftet i 1906 og tilknyttet Norske Kvinners Nasjonalråd. Derfor var det naturlig å ta med noen av disse foreningene i utstillingen.

Gina Krog, Gustava Kielland og Ragna Nielsen var tre kvinner som spilte en viktig rolle for likestillingsarbeidet i Norge.

Tekster tilknyttet høydepunkter fra utstillingen finner du i listen under. Her kan du lese om pionerkvinnene i Haugesund, organisasjonene som jobbet for allmenn stemmerett og litt om arbeidsliv og yrkesmuligheter på pionerkvinnenes tid.

Kvinnene

Begynnelsen

Pionerkvinnene i Haugesund

Gustava Kielland

Ragna Nielsen

Organisasjonene

Norsk kvinnesaksforening

Haugesund Husmorskole

Det Hvite Bånd

Politiske partier

Arbeidslivet

Kvinner i arbeidslivet

Yrkesvalg for borgerskapets kvinner

Annet materiell

Sitater fra stemmerettsdebatten 4. juli 1890

Barneregler

Tidslinje