Bygningsvernrådgiver, 100 % prosjektstilling

Har du lyst til å jobbe med Rogalands kulturarv? HAugalandmuseet har ledig stilling som Bygningsvernrådgiver, 100 % prosjektstilling.

Haugalandmuseet AS er kunst- og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Museet forvalter, formidler, forsker og dokumenterer fellesskapets hukommelse. Administrasjonen har kontor i Haugesund sentrum, og vi er 22 ansatte. Haugalandmuseet er arbeidsgiver, med Haugesund som fast arbeidsplass. Stillingen vil inngå i avdelingen for bygningsvern, drift og sikkerhet, men også være tilknyttet avdelingen for kulturhistorie og samling.

Stillingen inngår i et pilotprosjekt, varighet år og 8 mnd., initiert av Rogaland fylkeskommune. Målet er å gi rådgivningstjenester til eiere og forvaltere av eldre bygninger. I løpet av prosjektperioden kan oppgavene endre seg, og det blir mulig å være med å utforme stillingen for framtida. Tilsvarende tjenester finnes blant annet i Vestland fylke.

Rådgiveren skal veilede og gi tilstandsvurdering til private eiere, samt organisere og gjennomføre kurs. Stillingen skal også utføre oppgaver i forvaltningen av 56 kulturhistoriske bygninger i Haugalandmuseet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Gi gratis førstegangs rådgiving for private eiere og forvaltere av eldre bygninger på Haugalandet i forbindelse med istandsetting og restaurering
 • Gi råd og informasjon om lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger
 • Ha kjennskap til relevante lover og regelverk innen bygningsvern og byggeprosjekt
 • Arrangere kurs og møter med tema innenfor kulturminnevernet
 • Bidra inn i tilstandsvurdering, planarbeid og dokumentasjon av bygninger i Haugalandmuseet.
 • Delta i løpende forvaltning av bygninger i Haugalandmuseet, samt annet forvaltningsarbeid og vedlikehold i museet der dette kreves.

Utdanning og kompetanse

 • Har relevant høyere utdanning eller relevant håndverksfaglig utdanning
 • Har erfaring og kompetanse innen fagfeltet
 • Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Har erfaring med rådgivning og arrangementsorganisering
 • har erfaring med prosjektledelse og økonomistyring
 • har erfaring fra kulturmiljøforvaltning, kulturminnevern eller museum
 • Har erfaring med tilstandsvurdering, dokumentasjon, finansiering og søknadsskriving
 • Har kunnskap om arkitektur og byggeskikk
 • Søker må ha førerkort, klasse B

Kvalifikasjoner

Vi søker en positiv, initiativrik og engasjert medarbeider, med evne til å arbeide effektivt med faglig høy kvalitet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Personlige egenskaper vektlegges. Vi ønsker en medarbeider som er lyttende og inkluderende, er åpen for nye arbeidsoppgaver og som kan bidra til å bevare og formidle Rogalands unike bygningsarv.

Flere fagbakgrunner kan være relevante for stillinga, og vi kommer derfor til å se på hver søker ut fra en helhetlig vurdering av erfaring, kompetanse og personlig dyktighet.

Vi kan tilby

 • dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • varierte og utfordrende oppgaver i et bredt fagmiljø
 • offentlige pensjons- og forsikringsordninger
 • en spennende og utviklingsorientert arbeidsplass
 • mulighet for faglig utvikling
 • lønn innenfor stillingskode 1434 rådgiver
 • Arbeidssted Skåregata 142, Haugesund. Andre arbeidssteder må påregnes

Haugalandmuseet er medlem av Virke og er tariffbundet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.

Send skriftlig søknad med CV og referanser vi kan kontakte. Vitnemål og attester ettersendes ved forespørsel. Søknad sendes Haugalandmuseet post@haugalandmuseet.no

Søknadsfrist: 18. april 2024.

Kontaktpersoner

Spørsmål om stillingen kan rettes til Grethe Paulsen Vie, avdelingsleder for kulturhistorie og samling, 481 52 509 (gpv@haugalandmuseet.no) eller Mads Ramstad, direktør, tlf. 52 70 93 60.