Kulturhistorisk samling

De kulturhistorske samlingene er en rik kilde til Nord-Roglands historie. De forteller om hverdag og arbeid, livet i by og bygd, på sjø og på land, i krig og fred - og er utgangspunktet for formidling og forskning på vår regionale historie.

Innsamlingen til de kulturhistoriske museene har hatt sterkt fokus på næringsveier som landbruk, fiske og håndverk. Interiør og bolig fra det 19. og 20. århundre er også godt dokumentert i gjenstandssamlingene. Av de kulturhistoriske samlingene kan særlig samlingen av eldre landbruksmateriale, samt fiskerisamlingen framheves. Av nyere innsamlinger kan nevnes materiell og immateriell bedehuskultur og romanikultur.

Høydepunkter fra samlingene

Gjenstander knyttet til kyst og fiske — da spesielt sildefisket — har vært et prioritert område. I samlingen er det båter, redskaper fra fiske- og sildetilvirkning samt flere sjøhus og naust. Det er blant annet naust, innredet sjøhus og båtsamling i Dokken friluftsmuseum, Haugesund; naust og sjøhus i Solhåla, Karmøy; og det innredede sjøhuset til Mikal S. Klovning på Utsira. Sistnevnte sjøhus inneholder full redskapsbestand fra sildefisket. Vikedal bygdemuseum har en kirkebåt, og Arquebus krigshistoriske museum har integrert i utstillingen en motorbåt,  englandsfareren M/B ”Lyn” på 30 fot.