Navnet Haugesund

Gamle Haugesund > Et sted blir til > Navnet Haugesund
Gjestegiveriet Kronå i Haugesund. En fiskebåt ligger til kai. Tegning.
Gjestegiveriet Kronå, slik det så ut da Haugesund ble by.

«Haugesundet» var navnet på sundet mellom Bakerøy og området rundt Skåre kirke og Hauge skole. Det var ikke mange mennesker som bodde her før stedet ble by, men ved sjøen nedenfor Havnaberg lå gjestgiveriet[ ? ] «Kronå«. Folk kom fra Sveio, Skjold, Vikedal og andre bygder for å være med på sildeeventyret. De fleste reisende kom sjøveien, for det var få og dårlige veier den gangen.

Da sildefisket var utenfor kysten her, arbeidet folk på spreng døgnet rundt for å få saltet ned silda. Mange flyttet hit og Haugesund vokste. Sjøhus og brygger ble bygget på begge sider av sundet.

I 1801 bodde det bare 15 mennesker her. I 1845 hadde folketallet økt til 149 mennesker. Men bare ti år senere, i 1855, bodde det allerede 1066 mennesker på stedet! Dette skyldtes sildefisket. Folk bygde seg hus på begge sider av Haugesundet og Smedasundet, og ingen tenkte på å gi stedet nytt navn. Stedet ble derfor bare kalt «Haugesund».

Ord og uttrykk

Et gjestgiveri er det samme som et vertshus, eller et lite hotell.

Oppgaver

1) Din egen by

«Haugesundet» var navnet på et sund, og gav senere navnet til byen Haugesund. Kan du tenke deg andre navn som kunne passet til den nye byen? Bruk gjerne kartet og teksten som inspirasjon.

2) Folkevekst

Se på folketallene og årstallene i teksten. Kan du lage en tabell, tegning eller graf som viser folkeøkningen på en mer tydelig måte?

3) Spørsmål til teksten

  1. Hvor mye økte folketallet i Haugesund mellom 1845 og 1855?
  2. Hva het vertshuset som lå nedenfor Havnaberg, og hva tror du navnet kommer av?
  3. Kjenner du et annet navn for Hasseløy?