Del 1: Et sted blir til

Hvordan ble Haugesund til? Hvorfor ble Haugesund en by?

Gamle Haugesund > Et sted blir til
Da silda kom til Vestlandet på begynnelsen av 1800-tallet var ikke Haugesund en by, det var noe de kalte et «strandsted». Det bodde ikke så mange mennesker her, selv om veldig mange kom for å være med på sildefisket.

Haugesundet var navnet på sundet mellom Bakerøy og området rundt Skåre kirke og Hauge skole. I 1801 bodde det bare 15 mennesker her.

De som bodde i byen jobbet ikke først og fremst på fiskebåtene, men på alle sildesalteriene som gjorde silda klar til å selges og spises og på båtene som fraktet den ut i verden hvor den ble solgt.

26. august 1854 ble Haugesund ladested. Nå kunne en drive handel her. Stedet ble regnet som by og fikk sitt eget kommunestyre.

Tønnes Eide var Haugesunds første ordfører og en viktig pådriver for at Haugesund skulle bli by. Lauritz Pettersen var en av dem som bygde byen og skapte arbeidsplasser.