Mellomtrinnet

Etterhvert som elevene  lærer om kultur og historie, vil det være viktig å knytte denne kunnskapen opp mot mer håndfaste opplevelser. Gjennom museumsbesøk forsterker man forbindelsen mellom det som står i bøkene og den verden vi lever i.

Haugalandmuseet er en del av den kulturelle skolesekken (DKS), og utgjør ellers en viktig del av regionens kunst- og kulturundervisning. Skoleelever på Haugalandet har mange og gode muligheter til å lære nyttig kunnskap om vår felles kunst- og kuturhistorie. Derfor tilbyr vi både obligatoriske besøk og bestillingsopplegg for elever i mellomtrinnet.

For undervisningsopplegg ved Nedstrand bygdemuseum, Bokn bygdemuseum, Hiltahuset på Røvær og Arquebus krigshistorisk museum,  fyll ut kontakskjema, så vil vi komme med et forslag. Vær imidlertid obs på at flere av utstillingsstedene kan ha begrensede åpningstider mellom september og mai (vinterhalvåret).

Følgende av våre museer har godt innarbeidede opplegg for mellomtrinnet:

Haugesund billedgalleri

< Tilbake til toppen

Å se på kunst sammen med barn er spennende og lærerikt!
Jo tidligere barn blir fortrolige med kunst og visuelle koder, jo bedre grunnlag vil de ha for å ha glede av kunst senere i livet. Kunst kan gi umiddelbare sanseopplevelser, men også gripe dypere gjennom gjenkjennelse og bekreftelse. Møtet med kunst vil være med på å gi barna tillit til sine egne opplevelser og refleksjoner, gi en større oppfatning av virkeligheten og stimulere barnas fantasi og skapertrang.

 

Stiler og -ismer i kunsthistorien

 

For at elevenes besøk skal bli så hyggelig som mulig, er det viktig å merke seg følgende forhåndsregler for besøk i galleriet:

 • Læreren har ansvaret for elevene under besøket på museet. Gruppen skal gå samlet og i følge med læreren.
 • For å hindre skader på kunstverkene kan følgende ting IKKE tas med inn i utstillingene:
  • Mat og drikke, paraplyer, sekker og større vesker og annet «løsøre». Gå rolig og vis hensyn overfor andre besøkende.
 • Museets oppgave er blant annet å bevare kunstverkene for kommende generasjoner. Derfor er det ikke tillatt å berøre kunstverkene – fett og syre fra hendene våre kan gjøre store skader. Av hensyn til verkenes sikkerhet, er det ikke lov å lene seg inntil veggene i utstillingene. Det er lov å fotografere for eget bruk i utstillingssalene, men bruk av blits og stativ er ikke tillatt.
 • Oppgi ved bestilling om det er behov for et sted å spise formiddagsmaten i løpet av besøket på museet. Matpakken kan spises i Gallerikafeen vår.

 

Karmsund folkemuseum

< Tilbake til toppen

En skoledag anno 1910

Sammen med elevene skaper vi en skoletime slik den kunne ha vært i for ca. 100 år siden. Elevene får enkle kostymer, navn og regler for timen. I det autentiske klasseværelse fra 1910 skrur vi tiden tilbake. Sang, leksehøring og skjønnskrift er deler av timens innhold. Etter timen har vi en samtale om hva elvene har opplevd og lært. Elevmedvirkning var et ukjent begrep.

Passer for: 3.-6. trinn

Varighet: 45-60 min

Tidsrom: hele året

Haugalandmuseet har også skolestuer i andre kommuner hvor det tilbys formidlingsopplegg.

 

Fra jord til bord

I dette opplegget ser vi nærmere på prosessene i landbruket – fra jord til bord. Vi legger vekt på felleskapet på gården og alt arbeidet som måtte til for å få et ferdig produkt. Hva måtte gjøres og hvordan? Hvilke redskaper hadde de? Gjennom gruppearbeid for elevene innsikt i ulike aspekter ved gårdslivet.

Passer for: 5.-7. trinn

Varighet: 45-60 min

Tidsrom: hele året

 

Bygg et hus – arkitektur og byggeskikk

Det er mange måter å bygge et hus på. Teknikken har endra seg med tilgang til materiale og redskap. Grind og laft er de eldste byggeteknikken vi har og mange eldre hus og bygninger i vårt distrikt er bygget på denne måten. Elevene får en innføring i disse to konstruksjonsteknikkene før elevene i felleskap setter opp modellene av et grindbygg og et lafta hus.

Passer for: 7.-9. trinn

Varighet: ca. 90 min

Tidsrom: hele året

 

Nasjonale minoriteter

Dette er en introduksjon til temaet nasjonale minoriteter. Hvem er de nasjonale minoriteten og hvilken tilknytning har de til landet? Vi ser nærmere på romanifolket sin historie her på Vestlandet. Økten avsluttes med historia om den jødiske forretningsmannen Moritz Rabinowitz.

 

Passer for: 7.-10. trinn

Varighet: 45 min

Tidsrom: hele året

 

 

De båtreisende på Vestlandet

Bli kjent med en av våre nasjonale minoriteter, gjennom tekst, lyd og bilder. Romanifolket var reisende, vi vil i dette undervisningsopplegget ha fokus på de som reiste sjøveien.

I forbindelse med denne undervisninga kan det også være muligheter for et verksted i trådarbeid.

 

Passer for: 7.-10. trinn

Varighet: 45 min

Tidsrom: hele året

 

Dokken museum

I det gamle nabolaget Dokken viser vi rundt i de gamle husene, som illustrerer hvordan folk levde i perioden 1850-1950. I tillegg til bolighus, er det også en kolonial, et båthus med båtsamling og et innreda sildesalterie.

Passer for: alle

Varighet: 45 min

Tidsrom: mai-september

 

Besøk Museumsgården Ørpetveit
Hvordan bodde de og levde på en gård? Denne dagen får elevene et innblikk i gårdslivet, slik det fortonet seg rundt 1950. Vi legger inn aktiviteter for elevene tilpasset alder og tid, men tid til å hoppe i høyet blir det.

Museumsgården Ørpetveit er i dag en museumsavdeling uten dyr.

Passer for: alle

Varighet: 45-60 min

Tidsrom: Tidlig høst

 

Vi tar også imot spesialbestillinger om tema og skreddersyr tilbud, når vi har kapasitet til det.

 

  Vindafjordmuseet

< Tilbake til toppen

Dragseid
Bli kjent med korleis vikingane brukte dragseida i Vindafjord for å komme seg fram med skipa sine.

 • 6. og 7. trinn
 • Undervisast på skulane
 • Varigheit 2 skuletimar
 • Les meir: Dragseid (pdf)

 

 

Arquebus krigshistorisk museum

Krigen på Haugalandet

I denne formidlingen får elevene høre om 2.verdenskrig på med vekt på den lokale krigshistorien. Gjennom fortelling, omvising, aktiviteter og dialog blir m.a. disse tema tatt opp dagligliv, krigsseilerne,og motstandsmannen Arquebus

Videre reflektere over hva som skaper konflikter, og hvordan en kan unngå at de oppstår.

 Passer for : mellomtrinn

 Varighet: inntil 2 skoletimer

 Tidspunkt: hele året

 

Nordvegen historiesenter

Fortid – Nåtid – Framtid

Det kan være vanskelig nok for noen og en hver å få et overblikk over 10 000 år historie, ikke minst for barn! For hvordan var det nå igjen med alle disse tidsperiodene…? Først var det jo litt steinalder, hvor folk laget alt de trengte av stein.., og så kom noen sånne metall-tider, men så var vel ellers fortida mest vikingtid, i hvert fall her på Haugalandet..

Dette formidlingsopplegget sikter mot å hjelpe elevene til å få litt styr på alt dette, og til å forstå hvorfor vi i det hele tatt deler historien opp i slike biter. Et underliggende mål i alt dette er å bidra til elevenes erkjennelse av at de er del av en større sammenheng; fortid – nåtid – framtid.

 • Varighet 2 timer
 • Passer godt for 3.-5.trinn
 • Et nyttig og lærerikt aktivitetsbasert opplegg

Den Hårfagre kongen ved Karmsundet

Harald Hårfagre levde i den tiden vi nå kaller vikingtiden. Han kjempet mange slag mot de andre småkongene, og klarte til slutt å bli den eneste kongen. Harald Hårfagre fikk det spesielle kallenavnet sitt fordi han sa han verken skulle klippe eller kjemme håret eller skjegget sitt før han hadde klart å vinne makten over hele Norge! Harald hadde en av kongsgårdene sine på Avaldsnes. Vet du forresten hvorfor han syntes det var superlurt å ha en kongsgård akkurat her?

 • Varighet 1 time
 • Opplegget tilpasses alderstrinnet
 • Dialogbasert fortelling, hands-on aktiviteter, film
 • Kan kombineres med andre aktiviteter og opplegg
 • Forklarer bakgrunnen for at Avaldsnes var et maktsenter

Runer og spill

Lær om runene, som den kloke guden Odin ga til menneskene, skriv navnet ditt med runer, og få ditt eget norrøne navn! Visste du forresten at vikingene hadde brettspill med seg i grava?!

Opplegget er satt til vikingtiden, og temaene har det til felles at de ikke handler om daglig strev og overlevelse, eller om krig og kamp, som kanskje ofte ellers forbindes med denne perioden. Elevene får lære spillet Hnefatafl, og lage et skinnarmbånd med runer til å ta med hjem. På jakt etter skjold får elevene seg en god runde i hele utstillingen.

 • Varighet 2 timer
 • 5.-7.trinn
 • Et aktivitetsbasert opplegg knyttet til flere fag

Kongsgårdsruinen ingen visste om

På tampen av en stor utgravning på Avaldsnes dukket det helt uventet opp rester etter kraftige steinmurer fra middelalderen. For første gang hadde man funnet et kongsgårdsanlegg i stein utenfor byene i Norge, et fjerde anlegg man ikke ante fantes!

Vi plukker opp tråden fra vikingtiden og trer inn i middelalderen. Hva har skjedd fra Harald Hårfagre «samlet landet til ett rike» til Håkon Håkonsson fikk bygget Olavskirken på Avaldsnes? Vi ser på kirken og ruinen, på byggeteknikk og stil, og jakter på gamle bumerker folk har risset inn i steinene på kirken. Hvordan jobbet arkeologene når de gravde fram ruinen, og hva betyr det at den skal konserveres? Elevene får selv prøve seg som forskere i Forskerrommet, og studere ekte (etterreformatoriske) funn fra utgravningen i en spennende arkeologibuffét.

 • Varighet 2 timer
 • Passer godt til 7.trinn

Et opplegg som kan vekke forskerspiren

 

Om vikinger, hvalross og vitenskap

Avaldsnes er kanskje mest kjent som kongsgård og maktsenter, og i opplegget får elevene møte flere konger. Hva de heter alle sammen er kanskje ikke så viktig, men de har til felles at de utnytter stedets strategiske plassering ved Nordvegen, hovedåren for ferdsel og handel langs kysten vår. De er sjøkonger. Og det er her hvalrossen kommer inn i bildet (den som deltar får vite hvorfor, men det er gode grunner for det).

Historie er ferskvare, ny informasjon kommer til, nye funn og tolkninger, og ikke minst nye metoder, både for å undersøke og konservere. Å få kjennskap til noe av dette kan kanskje bidra til elevenes forståelse av at historien ikke er satt i stein, og hvorfor det er viktig å ta vare på kulturminnene våre, også for ettertidens skyld.

 •          Varighet 3 timer, inkludert 30 minutters matpause
 •          5.-7. trinn
 •         Et variert formidlingsopplegg knyttet til historie og arkeologi på Avaldsnes

Reisen til Jól

Julen; den mørkeste og farligste tiden i året… På denne tiden er skillet mellom menneskenes verden og de underjordiske nesten utvisket, vetter og vesener har ekstra mye kraft. Nå gjelder det å passe på; hva skal man gjøre og ikke gjøre for å unngå å terge på seg forfedrene og de underjordiske? Hvordan få de til å hjelpe oss til et godt og rikt nytt år…? Visste du at også vikingene feiret jul? Og vet du hva du må gjøre hvis du hører den farlige Åsgårdsreia komme for å ta deg?!…

 • Varighet 1 1/2 time
 • 3.-5.trinn
 • Perioden november-desember
 • Gamle juletradisjoner, både kjente og glemte, noen med røtter helt tilbake til norrøn tid