Stabburet på Vikedal bygemuseum er nymalt med komposisjonsmaling. Rød komposisjonsmaling på vegger, hvit linoljemaling på dører og lister.

Aktuelt Haugalandmuseet

Ledig stilling som bygningsvernrådgiver, 100% prosjektstilling

Er du vår nye bygningsvernrådgiver? Vi ser etter deg som kan gi rådgiving for private eiere og forvaltere av eldre bygninger på Haugalandet. I stillingen inngår også forvaltning av museets 56 kulturhistoriske bygninger.

Dato: 26. mars 2024

Stillingen inngår i et pilotprosjekt, varighet år og 8 mnd., initiert av Rogaland fylkeskommune. Målet er å gi rådgivningstjenester til eiere og forvaltere av eldre bygninger. I løpet av prosjektperioden kan oppgavene endre seg, og det blir mulig å være med å utforme stillingen for framtida. Tilsvarende tjenester finnes blant annet i Vestland fylke. Rådgiveren skal veilede og gi tilstandsvurdering til private eiere, samt organisere og gjennomføre kurs.

Søknadsfrist 18. april. Les mer her:

Bygningsvernrådgiver, 100 % prosjektstilling