Bygninger

Bygningssamlingen er bygd opp i løpet av 50 år og omfatter bygninger i hele Nord-Rogaland. Bygningene representerer kystkultur, landbruk, fyrhistorie, arbeid og industri, skipsredere og borgerskap. Samlingen i regionmuseet er stor og variert, med over 50 kulturhistoriske bygninger.

Høydepunkter fra samlingen

Sørhaugøy fyrstasjon ligger på Sørhaugøy ved innseilingen til Haugesund. Fyrstasjonen ble opprettet i 1846 og er et led-/havnefyr. Stasjonen består av fyrbygning med tårn bygget inntil gavlvegg, naust og tufter etter uthus. Fyrbygningen er bygget i teglstein og har saltak. Veggene er kledd med stående, hvitmalt panel og taket tekket med lappskifer. Et 9,5 meter høyt fyrtårn er bygget inntil nordvestre gavlvegg på fyrbygningen. Her har tidligere vært uthusbygning og oljebod.Da fyrlyset ble tent 1. desember 1846 ble det et lysende sjømerke for skip og fiskebåter og et landemerke for Haugesunds innbyggere. Fyrboligen og det tilhørende sjøhuset ble restaurert i perioden 2010-2018.

Gardstunet på Laupland ligg på øya Vestre Bokn i Bokn kommune. Ein av dei første bygningane som kom til museet var ei røykstove på Laupland, innkjøpt i 1937. Røykstova har blitt ståande på Laupland på Bokn, og er enno i dag del av bygningssamlinga.