Kunstsamling

Kunstsamlingen har sin bakgrunn i Haugesund Kunstforenings faste samling. I 1973 ble denne gitt til Haugesund kommune mot at kommunen etablerte et museum med visningslokaler for skiftende utstilling, magasin og utstillingsrom for den faste samlingen.

Haugesund billedgalleris kunstsamling består av rundt 2500 verk fordelt på alle tradisjonelle grener innen billedkunsten, med hovedvekt på maleri, grafikk og skulptur. Samlingen har som målsetning å speile de kunstneriske tendenser som gjør seg gjeldende. Betydningsfulle kunstverk og/eller kunstnere med tilknytning til Vestlandet er også vektlagt ved innlemmelse i samlingen.

Høydepunkter fra samlingen

Atlantic Footprints av Thomas Kilpper – et monumentalt tresnitt skåret inn i kunstmuseets gulv. Les mer om prosjektet.

Grafikk av telt og friluftsmennesker. Grønt og burgunder på rosa papir.
«Friluftsliv» av Rolf Kristiansen. Grafikk.

Tjørhom-samlingen består av mer enn 400 nasjonale og internasjonale høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt). Disse ble gitt i gave til Haugesund billedgalleri i 2008, 2015 og i 2024 av Ola Tjørhom. Samlingen omfatter en rekke norske og internasjonale verk fra 1940-tallet og utover.

Haugesund billedgalleri har høytrykk som et av samlingens tyngdepunkt og arbeider kontinuerlig med å forvalte Tjørhom-samlingen.

Les mer om Tjørhom-samlingen.