Kunstsamling

Kunstsamlingen har sin bakgrunn i Haugesund Kunstforenings faste samling. I 1973 ble denne gitt til Haugesund kommune mot at kommunen etablerte et museum med visningslokaler for skiftende utstilling, magasin og utstillingsrom for den faste samlingen.

Museets samling består av verk fordelt på alle tradisjonelle grener innen billedkunsten, med hovedvekt på maleri, grafikk og skulptur. Samlingen har som målsetning å speile de kunstneriske tendenser som gjør seg gjeldende. Betydningsfulle kunstverk og/ eller kunstnere med tilknytning til Vestlandet er også vektlagt ved innlemmelse i samlingen.

Haugesund Billedgalleri har høytrykk (tresnitt, trestikk, linoleumssnitt) som et av samlingens tyngdepunkt. Museet arbeider kontinuerlig med å fremme haugesunderen Trygve Goas (1925-2013) kunstnerskap og med å forvalte Tjørhom-samlingen. Tjørhom-samlingen består av over 300 nasjonale og internasjonale høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt) og ble gitt i gave i 2008 og 2015 av Ola Tjørhom.

Tjørhom-samlingen