Flytten

Gamle Haugesund > Byen > Flytten
Flyttmann Ola Dagsland, også kalt Ola Flytt, med Bakerøybroen i bakgrunnen. Tegning.
Ole Johannesen Dagsland, også kalt Ola Flytt, var flyttmann i Haugesund fra 1876 til 1906. I bakgrunnen ser vi Bakerøybroa.

Da Haugesund var en ung by, måtte man bruke båt for å komme seg til Risøy og Bakerøy. Det var ingen broer mellom øyene og fastlandet. Trafikken var stor, derfor fikk byen en fast flyttmann i 1857.

Flyttmannen rodde folk over sundet fra kl. 5 om morgenen til kl. 9 om kvelden. Prisen var 1 skilling[ ? ], og skolebarn skulle få fri skyss i skoletiden. Haugesund hadde mange flyttmenn. Den mest kjente av dem var Ole Dagsland som var fast flyttmann fra 1876 til 1908. Det er han vi synger om i sangen: «han Ola Flytt» (se Ongane på Risøynå, under).

På ballastkaien på Risøy står en statue til minne om Ola Flytt og de andre flyttmennene i Haugesund.

Bakerøy fikk bro i 1872, men Risøy fikk ikke bro på mange år enda. I 1915 fikk man en motorferje til øya. Denne ferja ble kalt «Flytten«. Først den 14. mai 1939 stod broen til Risøy ferdig.

Sang: Ongane på Risøynå

Ongane på Risøynå de tror, fallera
at dei ska få ein ny elektrisk båt, fallera.
Men dei får ingen ny elektrisk båt, fallera
så lenge de har han gamle Ola Flytt, fallera.

Ord og uttrykk

Skilling er en gammel nordisk myntenhet, som ble brukt i Norge frem til ca. 1875. 1 shilling tilsvarte da ca. 2 kr etter dagens pengeverdi.

Oppgaver

Spørsmål til teksten

  1. Hva var en flyttmann?
  2. Hvor lenge hadde Haugesund vært by før Risøybroa ble bygget?