Handel og håndverk

Gamle Haugesund > En ny tid > Handel og håndverk

Byhusene var det vanlig med butikk eller verksted i første etasje og leiligheter i etasjene over. Mange bodde og arbeidet i samme hus. Tenk, i nesten hvert eneste hjem ble det laget eller solgt noe! Den gang kunne ungene se hvordan ting ble til. Og her fantes en hel rekke håndverkere, bare hør:

Hattemaker, buntmaker[ ? ], skredder og skomaker,
bygningsmann, snekker, slakter og baker,

boktrykker, bokbinder[ ? ], maler og farver,
glassmaker, dreier, salmaker, garver[ ? ],

blekksmed og kobbersmed, gullsmed og smed,
seilmaker, rigger[ ? ], blokkmaker[ ? ] med,

murer som stelte grue til ilden,
bøkker som laget tønne til silden,

en urmaker greide med tid og time,
men resten er ugrei, når en skal rime

 

Kobberslagforretningen H. S. Bjørnsen
Kobberslagforretningen H. S. Bjørnsen. Legg merke til gryten som henger ved inngangsdøren.

Utenfor husene hang skilt som klart fortalte hva som foregikk. Bakeren hadde en kringle. Skomakeren hadde en stor trestøvel. Bokbinderen hadde en stor bok. Glassmakeren hadde en rosett av glass i alle farger. Apoteket hadde en stor forgylt løve (Løveapoteket). Det var vanlig å vise frem noe av det de laget eller solgte. Utenfor snekkeren hang gjerne en ny trestol og hos blekksmeden et blekkspann.

Etterhvert forsvant de gammeldagse krambuene[ ? ] som solgte alle sorter varer. Man fikk handelsmenn som kun solgte tøyvarer. Senere fikk man spesialbutikker som strikkeforretning og broderiforretning, fruktforretning og grønnsakforretning, tobakksbutikk og blomsterhandel. De fleste butikkene åpnet klokken 6.30 (halv sju) om morgenen og hadde åpent til midnatt.

Ord og uttrykk

Buntmaker: En håndverker som arbeider med skinn og pels.
Bokbinder: En håndverker som binder bøker. Det vil si samler de løse sidene fra boktrykkeren og binder disse samme med tråd eller limer dem sammen.
Garver: En som lager dyrehud om til lær.
Rigger: En som setter mast og tauverk på ei seilskute.
Blokkmaker: En som lager enkle «maskiner» for å løfte/heise opp varer.

Krambu: En liten butikk som solgte alle slags varer.

Oppgaver

1) Håndverkerens skilt

Se på diktet i teksten og velg fire forskjellige håndverkere. Skriv en setning eller to om hver av dem. Hva ser du for deg at de kunne hatt bilde av på skiltet sitt? Lag en liten tegning av skiltet eller utsiden av butikken til disse fire håndverkerne. Bruk gjerne Book creator eller lignende og sett sammen tegningene og setningene.

2) Spørsmål til teksten

  1. Hva vet du om byhusene i gamle Haugesund?
  2. Hvordan skilte krambuene seg fra spesialbutikkene?